Nasi przyjaciele z grona polonii medycznej Paryża organizują niebawem bardzo ciekawa konfrencje w Krakowie.