Polskie Towarzystwo Medyczne powstało 21 listopada 1992 r.w Düsseldorfie, na Jesiennym Balu Medycyny, w obecności około dwustu zgromadzonych lekarzy i w obecności Konsula Rzeczypospolitej Polskiej Marka Zielińskiego.

Powołano Komisję Wyborczą w skład, której wchodził między innymi dr. Jedliński, prezes Skandynawskiego Towarzystwa Medycznego w Malmoe. Wybrano pierwszy Zarząd, który po ukonstytuowaniu się wybrał na prezesa Zbigniewa Kosteckiego.

W pierwszych miesiącach akces członkowski zgłosiło około trzydziestu kolegów i rozpoczęliśmy działalność praktycznie we wszystkich kierunkach jakie określa nasz Statut. W maju 1993 roku Konsulat Polski wraz z naszym Towarzystwem zorganizował spotkanie lekarzy polskojęzycznych z terenu całej Bundes Republiki, na które przybyło 140 kolegów oraz na którym gościła delegacja Naczelnej Izby Lekarskiej z prof. Doroszewskim na czele.

W okresie naszej działalności zorganizowaliœmy praktyki studenckie dla studentów Sląskiej Akademii Medycznej, z którą mieliśmy w pierwszym roku największy kontakt. Dwa miesiące później umożliwiliśmy staż specjalizacyjny w Klinice Wypadkowej jednemu koledze z Piekar Sląskich. Towarzystwo nasze wydaje cały czas ulotki informacyjne o miejscach pracy, przekazywaniu praktyk, imprezach kulturalnych i spotkaniach towarzyskich.

21 października odbyło się Walne zebranie Towarzystwa, na które przybyło 38 kolegów (Quorum wynosiło wówczas 36 osób), gdzie postanowiono nie brać udziału w II Kongresie Polonii Medycznej, ze względu na niejasności organizacyjne oraz brak oficjalnego zaproszenia naszej organizacji do brania udziału w organizacji Kongresu.

19 listopada 1993 roku odbył się tradycyjnie już XIII Bal Lekarzy, dawniejszy bal absolwentów Sląskiej Akademii Medycznej. Tym razem był to Pierwszy Bal Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech, który zgromadził trzystu pięćdziesięciu kolegów z całych Niemiec. Gościliśmy Konsula oraz gości m.in. z Holandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Bal i imprezy towarzyszące odbiły się szerokim echem w społeczności polskojęzycznych lekarzy i po balu ilość członków zaczęła wzrastać tak, że na dzień 14 stycznia wynosiła już 96 kolegów. Istnieje również duża grupa sympatyków, która na razie przynależności nie zdeklarowała, jednak obiecuje to uczynić w najbliższym czasie.

12 grudnia 1992 roku odbyło się zebranie grupy Bremen, które zgromadziło 17 polsko-języcznych kolegów i powstała grupa Bremen z przewodniczacym dr. Winiarskim.

Podobna próba na początku października zorganizowana w Hamburgu nie powiodła się ze względu, na propozycje tworzenia innej organizacji, jak również z powodu pewnych obaw politycznych.

18 stycznia odbyło się zebranie grupy Mannheim, prowadzi ją koleżanka Violetta Hohenadler nasza najmłodsza członkini.

12 lutego powstała grupa Frankfurt z kol. Geislerem na czele, grupa ta zrzesza kilkudziesięciu kolegów.

19 lutego powstała grupa Berlin z prof. Zierskim na czele, grupa integruje stu lekarzy polsko-języcznych w przyszłej stolicy.

26 lutego 1994 w Kolonii w lokalu Misji Handlowej przy naszej Ambasadzie założono następną grupę Köln, która od pierwszych dni zaczęła pełną działalność.

28 maja odbyło się drugie spotkanie w Ambasadzie Polskiej z przedstawicielem Senackiej Komisji Zdrowia prof. Wygledowskim oraz innymi przedstawicielami Polskiej Slużby Zdrowia, w zebraniu uczestniczyło 152 lekarzy.

Z pozostałych naszych sukcesów; pośredniczyliśmy w przejęciu dwóch praktyk. Pomagamy w organizowaniu zastępstw w praktykach.

23 kwietnia 1994 r. odbył się I Wiosenny Bal Stomatologów w Essen, który zaplanowany jest już jako impreza stała.

14 kwietnia 1994 braliśmy udział w spotkaniu z premierem Pawlakiem w Kolonii. 29 kwietnia wzięliśmy udział w zlocie polskich organizacji emigracyjnych w Travenmunde, gdzie podjęto decyzje o zjednoczeniu ruchu polonijnego w Niemczech. Dnia 27.08.94 powstała grupa Dortmund, którą prowdzi dr. Wielowiejski. Nasz coroczny BAL LEKARZY 19.11.94 zgromadził około 570 kolegów w tym również 40-to osobową grupę z Polski. Gośćmi honorowymi byli Rektor Wrocławskiej Akademii Medycznej Jerzy Czernik i Rektor z Poznania prof. Gadzinowski.

28 stycznia 1995 w Recklinghausen w Domu Polskim odbył się I Walny Zjazd Towarzystwa. Obecni na sali oraz przekazane mandaty stanowiły 50 % członków przy 1/3 wymaganej przez Statut jako Quorum.

Wybrano Zarząd w składzie:
1. Z. Kostecki – Prezes
2. J. Młynarski – zastępca
3. Czlonkowie grup posiadaja tytuly v-ce Prezesów.

2 lutego w Hannoverze koleżanka Grażyna Borchardt-Mattiat powołała oficjalnie do istnienia grupę Hannover. 10/11 marca braliśmy udział w VIII Zjeździe Warszawskiej Izby Lekarskiej.18 marca kol. Andrzej Stanek uruchomił grupę Duisburg. 25 marca kol. Steiner w obecności 34 kolegów zalozył grupę Stuttgart. Dnia 25 listopada 1995 roku odbył się XV BAL LEKARZY na 712 osób. Bank danych  wówczas wynosił 2112. Ilość członków 317.

Kolejne bale lekarzy powodowały dalsza integracje środowiska lekarskiego w Niemczech oraz stały wzrost zainteresowania naszymi imprezami i spotkaniami.
Na stale rozpoczeliśmy organizowanie wyjazdów zimowych na narty, które zdobywały coraz nowych zwolenników.

Powstawały coraz to nowe grupy lokalne w Hannowerze, Bremen, Dortmundzie, Duisburgu, Stuttgardzie, Kolonii, Düsseldorfie, Monachium.
Nasz ruch integracyjny objął prawie całe Niemcy i stał się znany we wszystkich landach.
W roku 2003 nasz kolejny Bal Medyków to już ponad 500 uczestników z kilku krajów europejskich w tym wielu kolegów z Polski. Rok 2004 i VIII Europejski Bal Lekarzy w Moers 20 listopada, to już dwie sale i trzy orkiestry, duży program naukowy i imprezy towarzyszące w tym aukcje obrazów polskich artystów tworzących na zachodzie.

W roku 2005 bawimy sie w Düsseldorfie w hotelu Intercontinental w towarzystwie wielu gości z innych krajów i Ameryki. Już za kilka tygodni kolejny już Bal medykow i lekarzy w Gladbeck zgromadzi ponownie kilkaset osob. Więcej informacji mozna uzyskać na stronach internetowych www.polonia.org/bal2008.htm .

W latach 1995 do 2000 dr Jozef Grabski prowadzi w grupie Düsseldorf cykl wykladów na temat bioetyki, bierze udział w Kongresie Polonii Medycznej w Częstochowie.

Równolegle nasze zimowiska bija wszelkie rekordy popularności. W roku 2007 bierze udział w tym spotkaniu na śniegu 280 osób z 16 krajów, w roku 2008 ponad 290 osób a kolejne zimowisko w Alpach Włoskich 2009 zgromadzi ponad 300 uczestników  ( www.polonia.org/narty2009.htm ). Zimowiska są wydarzeniem kulturalnym i sportowym, Dr Orawiec z Chicago organizuje od lat światowe zawody narciarskie w narciarstwie alpejskim, przez internet zgłaszaja się koledzy z najdalszych stron świata w tym Australii, Tasmanii, Kanady i USA.

Od początku istnienia PTM wydaje miesięczne komunikaty informujące o miejscach pracy, sprzedaży praktyk, o imprezach kulturalnych, wycieczkach, kongresach medycznych. Bierzemy udział w Kongresie w Chicago, Paryżu, Krakowie, Częstochowie i Warszawie. Trwają przygotowania do kolejnego Kongresu Polonii medycznej w Toruniu 2009 roku.

Obecnie PTM wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, naczelna Izba Lekarska i Ministerstwem Zdrowia , we wspólpracy z Federacja Towarzystw medycznych przygotowuje największy bank danych o lekarzach polskich i polskojęzycznych na świecie. Ten bank danych ma slużyc wszystkim. Placówkom dyplomatycznym, turystom, kolegom lekarzom, wszystkim posługującym się językiem polskim. Oficjalne oddanie portalu planowane jest na otwarcie Kongresu Polonii Medycznej w Toruniu. Wstępny projekt jest do obejrzenia na stronie www.polonia.org/bdpl.htm