Miejsce Kongresu :

Gdańsk
Sale Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

Data Kongresu
29 maja – 01 czerwca 2019

Temat Kongresu:
Postępy techniki w służbie medycyny

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prof. Maria Siemionow

Przewodniczacy Komitetu Organizacyjnego
Dr. Roman Budzinski

Przydatne linki:

http://poloniamed.org/x-kongres/

https://visitgdansk.com/convention/x-kongres-polonii-medycznej,a,4706

https://kongrespoloniimedycznej.com.pl/kontakt/