Przewodniczący  dr Bogdan Milek

 
Wiceprzewodniczacy  dr Krzysztof Sliwowski
 
Wiceprzewodniczacy  dr Piotr Lach
 
Sekretarz dr Ewa Krop-Milek
 
Skarbnik dr Irena Weder
 
Członek  dr Marek Meinert
 
Członek dr Ewa Swięcka
 
Komisja Rewizyjna – przewodnicząca :  dr Gabriela Jabloński
 
Sąd Kolełeński – przewodnicząca    dr  Mariola Jabłoński